39 Sinonim Baginda di Tesaurus Bahasa Indonesia

Terdapat 39 sinonim kata ‘baginda’ di Tesaurus Bahasa Indonesia.

Sinonim Baginda

 1. Sultan
 2. Raja
 3. Adipati
 4. Aru
 5. Arung
 6. Ayah
 7. Bupala
 8. Datuk
 9. Indra
 10. Kepala Daerah
 11. Kepala Negara
 12. Kepala Suku
 13. Malik
 14. Narapati
 15. Ratu
 16. Syah
 17. Tuan
 18. Yang Dipertuan
 19. Prabu
 20. Paduka
 21. Aji
 22. Sinuhun
 23. Gusti
 24. Duli
 25. Abu
 26. Debu
 27. Lebu
 28. Tapak Kaki
 29. Kadam
 30. Emir
 31. Kaisar
 32. Kanjeng Sultan
 33. Paduka Tuan
 34. Pangeran
 35. Sri Paduka
 36. Sunan
 37. Tuanku
 38. Yamtuan
 39. Yang Dipertuan

Kesimpulan

Menurut Tesaurus Bahasa Indonesia, sinonim kata baginda adalah sultan, raja, adipati, aru, arung. Sinonim adalah kata yang memiliki persamaan makna dengan kata lain. Daftar sinonim dapat ditemukan di Tesaurus.

Leave a Comment